Ημ/νια δημοσίευσης: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

To κυπριακό μνημόνιο και ο φόρος στα ακίνητα

 

Δυσμενείς θα είναι οι επιπτώσεις του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλους τους Κύπριους, όπως εκτιμά ο καθηγητής κ.Παναγιώτης Θεοδοσίου

Στο προσχέδιο του μνημονίου τον περασμένο Οκτώβρη, η Τρόικα ζητούσε από την Κυπριακή Κυβέρνηση την αύξηση των εσόδων της από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας κατά 20 εκατ. ευρώ.  Όμως, στο τελικό σχέδιο του μνημονίου, που από μόνη της η Κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα, τα επιπλέον έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, με βάση τις εκτιμήσεις των τεχνοκρατών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι 130 εκατ. ευρώ.

Πολλοί Κύπριοι, των όποιων η ατομική τους ιδιοκτησία δεν ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ, πιστεύουν ότι η αύξηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας δεν θα τους επηρεάσει. Έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι ο φόρος αυτός θα επηρεάσει μόνο τους «πλούσιους». Η προσέγγιση αυτή αγνοεί παντελώς τις επιπτώσεις που θα έχει ο φόρος στις μελλοντικές αξίες των ακινήτων, στη βιωσιμότητα του τραπεζικού τομέα και στην απασχόληση.

Όσο αφορά στις μελλοντικές αξίες των ακινήτων, ο επιπλέον φόρος των 130 εκατ. ευρώ  θα οδηγήσει σε μείωση της αξίας τους κατά 1,95 δις ευρώ, περίπου.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή οικονομία ευρίσκεται σε ύφεση, η αρχική μείωση της αξίας των ακινήτων θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί η Ελλάδα, όπου οι αυξήσεις των διαφόρων φορολογιών στα ακίνητα οδήγησαν σε σημαντική πτώση των τιμών τους, η οποία πολλές φορές ξεπέρασε και το 50%.

Η πτώση των τιμών των ακινήτων, που είναι υποθηκευμένα σε τράπεζες, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ποσού που θα χρειαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία για την κεφαλαιοποίηση των Κυπριακών τραπεζών και των συνεργατικών ταμιευτηρίων.

 Η απασχόληση θα επηρεαστεί δυσμενώς, κυρίως στον οικοδομικό τομέα λόγο της μείωσης της ζήτησης των νέων κατοικιών και στον τουριστικό τομέα λόγο της μείωσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών μας μονάδων. 

Εν κατακλείδι, ο προτεινόμενος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας θα επηρεάσει αρνητικά όλους τους Κύπριους πολίτες, ασχέτως της άξιας της ακίνητης περιουσίας τους.  Η ζημιά που θα προκληθεί στη αιμορραγούσα οικονομία μας θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από τα έσοδα του φόρου αυτού.

 

Παναγιώτης Θεοδοσίου

Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και

Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

email