Ημ/νια δημοσίευσης: Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Ευρωεκλογές 2014: Πρόκειται για δημοκρατική επανάσταση;

Καίριος κρίνεται ο ρόλος των Ευρωεκλογών του Μαΐου, καθώς για πρώτη φορά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα εκλέξουν τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμη, η επιλογή των υποψηφίων (για την θέση του Προέδρου) θα πρέπει να εγκριθεί από το νέο Κοινοβούλιο.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι πλέον οι Ευρωεκλογές επηρεάζουν άμεσα την επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει στην μεγαλύτερη ‘πολιτικοποίηση’ τόσο των Ευρωεκλογών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το 1979 οι Ευρωεκλογές τις περισσότερες φορές θεωρούνται ‘δευτερευούσης’ σημασίας με αποτέλεσμα τη μεγάλη αποχή.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει συγκεκριμένο βαθμό ελέγχου επί των εθνικών προϋπολογισμών, η δημοκρατική νομιμοποίηση της οποίας θα ενισχυθεί, όπως επίσης και ο συνολικός της ρόλος σχετικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. 

Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να είναι σε θέση να λάβουν σαφή κατεύθυνση αναφορικά με το  μέλλον της Ευρώπης. Τώρα για πρώτη φορά, μέσω των Ευρωεκλογών δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να επηρεάσουν την ‘κατεύθυνση’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωεκλογές δεν θα είναι πλέον απλά μια συζήτηση μεταξύ των θετικών και αρνητικών πλευρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απαιτεί σαφή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργία, τις πολιτικές και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να επωφεληθούν οι πολίτες. 

Θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και θα προωθηθούν οι πραγματικές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που θα ανανεώσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων. Διαφαίνεται ότι η πράξη πολιτικοποίησης του διορισμού του μελλοντικού προέδρου της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας δεν θα θέσει υπό αμφισβήτηση την υποχρέωση συμμόρφωσης του οργάνου με τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σχετική πρωτοβουλία προωθείται ενεργά από τα κύρια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως βασικό στοιχείο των προεκλογικών τους ‘εκστρατειών’ σε όλη την Ευρώπη. Είναι η ευκαιρία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης στη βάση σαφών εναλλακτικών πολιτικών. Η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών της. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ακουστούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και οι  ευρωεκλογές νε μετατραπούν σε ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της ηπείρου μας, για να εξασφαλιστεί το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.  

Το ερώτημα που θα τίθεται στους ψηφοφόρους δεν θα πρέπει να είναι «Είστε υπέρ ή κατά της Ευρώπης;», αλλά «Τι είδους Ευρώπη θέλετε;». 

 
email