Ημ/νια δημοσίευσης: Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Μπαχρέιν: Εκλογές ‘υψηλής τεχνολογίας’

Μηχανήματα ‘αυτόματης’ ψηφοφορίας αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στις επικείμενες εθνικές και δημοτικές εκλογές στο Μπαχρέιν. Οι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εκλογών θεωρούν ότι θα επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία. «Ωστόσο, η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο ‘με το χέρι’ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» επισήμανε αξιωματούχος - και διευκρίνισε ότι, «θα υπάρχει η επιλογή ‘Κανένα από τα παραπάνω’, γεγονός που θα επιτρέπει στους ψηφοφόρους να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους ενώ την ίδια στιγμή θα συμμετέχουν στις εκλογές. Θα διευκολυνθεί η διαδικασία και παράλληλα θα περιοριστεί ο σχηματισμός ‘ουρών’ όπως επίσης και η ταλαιπωρία των ψηφοφόρων». Σημειώνεται ότι, θα σφραγίζονται τα διαβατήρια όσων ψηφίζουν με την επίσημη εκλογική σφραγίδα για να αποφευχθεί το φαινόμενο της πολλαπλής ψηφοφορίας.

Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο του Μπαχρέιν και τα δημοτικά συμβούλια αναμορφώθηκαν το 2002, οι ψηφοφόροι επέλεγαν τους υποψηφίους που επιθυμούσαν με στυλό πριν ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Το αυτοματοποιημένο σύστημα επιτρέπει την επιλογή υποψηφίου  χρησιμοποιώντας μια οθόνη αφής, ακολούθως θα εκτυπώνουν το ψηφοδέλτιο τους και θα το ρίχνουν στην κάλπη. Συνεπώς, θα ‘προκύπτουν’ δύο τυπωμένα ψηφοδέλτια για τον κάθε ψηφοφόρο - ένα για το Κοινοβούλιο και ένα για τις δημοτικές εκλογές – και θα ρίχνουν το καθένα στην αντίστοιχη διάφανη κάλπη.

Οι πολίτες θα ‘σκανάρουν’ την ταυτότητα τους σε ένα ειδικό μηχάνημα που θα υποδεικνύει εάν έχουν ή όχι δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που κάποιος ψηφοφόρος ‘απορριφθεί’ από το εν λόγω μηχάνημα, θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Πρόεδρο, ο οποίος με την σειρά του θα τον παραπέμψει να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους για να του επιτραπεί να ψηφίσει. Εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής για τις εκλογές διευκρίνισε «αν το όνομα του ατόμου είναι στους εκλογικούς καταλόγους τότε θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που θα γράφει ‘Έχετε δικαίωμα ψήφου’ και θα περνά αυτόματα στο δεύτερο στάδιο όπου θα επιλέγει τον υποψήφιο που επιθυμεί». Επίσης, αναμένεται ότι τα προαναφερόμενα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν σε 50 εκλογικά τμήματα σε πέντε διοικητικές περιφέρειες του Μπαχρέιν.

Παρόλα αυτά τονίζεται ότι, «δεν πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ψηφοφορίας που είναι φιλικό προς το χρήστη.

Τέλος, αναφέρεται ότι στις εκλογές του 2010 ήταν εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 318.000 πολίτες και η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 67%.

 

Επιμέλεια: Εβίτα Θυσιάδου

Πηγή: Gulf Daily News 

email