Ημ/νια δημοσίευσης: Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Βρείτε ποιος υποψήφιος σας ταιριάζει

 

Ένας διαδικτυακός «οδηγός» για τους αναποφάσιστους της τελευταίας στιγμής

 

Το Choose4Cyprus είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους ψηφοφόρους να συγκρίνουν αν και κατά πόσο οι προτιμήσεις τους συμπίπτουν με τις πολιτικές θέσεις των κομμάτων που έχουν εκφραστεί δημόσια. Η ιδέα πίσω από τέτοιου είδους εφαρμογές είναι να επιτρέψει στους πολίτες να προσδιορίσουν καλύτερα τις δικές τους υποκειμενικές, πολιτικές προτιμήσεις. Το διαδικτυακό σύστημα τότε αντιπαραθέτει τις προτιμήσεις του πολίτη-χρήστη με τις θέσεις των κομμάτων (όπως τους έχουν αποδοθεί από ειδικούς αναλυτές). Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ακόμα ένας στόχος που αφορά στο να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να βοηθηθούν στην επιλογή της ψήφου τους μέσα από την παρουσίαση μιας σειράς από πολιτικές επιλογές καθώς και της στάσης των κομμάτων για τα αντίστοιχα θέματα. 

 

Το Choose4Cyprus αποτελεί μια κοινή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από ερευνητές από τα παρακάτω πανεπιστημιακά ιδρύματα: α) Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) e-Democracy Centre, Center for Democracy Aarau, University of Zurich και γ) Department of Public Administration, University of Twente.

 
email