Ημ/νια δημοσίευσης: Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018

«Ημέρα της Ευρώπης»: 68 χρόνια από τη Διακήρυξη Schuman

Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου γιορτάζεται η ειρήνη και η ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Schuman». Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Robert Schuman, τότε υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τα μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα, δημιουργώντας έτσι μια κοινή αγορά χωρίς δασμολογικά εμπόδια. Η νέα αυτή μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη είχε σκοπό να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.1

Η ΕΚΑΧ, της οποίας ιδρυτικά μέλη ήταν η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ήταν ο πρώτος από μια σειρά υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών που τελικά μετεξελίχθηκαν στη σημερινή «Ευρωπαϊκή Ένωση».2Τα πρώτα έξι μέλη της κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αποφάσισαν να διευρύνουν την οικονομική τους συνεργασία συστήνοντας την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1958. Σήμερα η Ε.Ε αριθμεί 28 κράτη-μέλη.

Το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Πρόκειται για μια Συνθήκη που παρέχει τη βάση για ένα τεράστιο εξαετές πρόγραμμα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την ελεύθερη ροή του εμπορίου διαμέσου των συνόρων τους Ε.Ε και δημιουργεί την «ενιαία αγορά». Το 1993, η ενιαία αγορά ολοκληρώνεται με τους «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Τη δεκαετία του 1990 υπογράφονται  δύο Συνθήκες: η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ε.Ε, το 1993, και η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1999. Κατά την πρώτη δεκαετία του 2000 ολοένα και περισσότερα κράτη υιοθετούν το ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Η Συνθήκη τους Λισαβόνας κυρώνεται από όλα τα κράτη-μέλη τους Ε.Ε και τίθεται σε ισχύ το 2009. Παρέχει στην Ε.Ε σύγχρονα θεσμικά όργανα και πιο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας.3

Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει σκληρά την Ευρώπη. Η Ε.Ε βοηθά ορισμένες χώρες να αντιμετωπίσουν τους δυσκολίες και θεσπίζει μια «τραπεζική ένωση» με σκοπό ένα ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο τραπεζικό τομέα. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή παραμένει στην κορυφή τους ημερήσιας διάταξης και οι ηγέτες συμφωνούν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών. Το 2014 διεξάγονται οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκλέγονται περισσότεροι ευρωσκεπτικιστές.

Τέλος, οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ε.Ε, ανθρωπιστικές, οικονομικές και κυριαρχικές, βρίσκουν αντίκτυπο στα λόγια τους Διακήρυξης Schuman: «Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες με τους κινδύνους που την απειλούν».4

Βασίλειος Αξελός

Παραπομπές

1.      http://www.euronews.com/2018/05/09/what-is-europe-day-and-is-anyone-celebrating

2.      https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en

3.      https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en

https://europeangreens.eu/news/europe-day-what-makes-you-feel-european

email