banner
Ημ/νια δημοσίευσης: Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στην κάλπη

Γενικές πληροφορίες για τις Ευρωεκλογές και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

     1) Πόσοι βουλευτές θα εκλεγούν στις ευρωεκλογές και με ποιο εκλογικό σύστημα θα  αναδειχθούν;

 

Από τον Ιούλιο του 2013 που εντάχθηκε η Κροατία στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από 766 βουλευτές. Ωστόσο, στις εκλογές του 2014 ο αριθμός αυτός θα μειωθεί στους 751 βουλευτές και θα διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο και στο μέλλον. Οι 751 βουλευτές του ΕΚ θα εκπροσωπούν περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη.

 

Οι εκλογές διέπονται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές εκλογικές νομοθεσίες και παραδόσεις. Έτσι, κάθε κράτος μέλος αποφασίζει αν θα κάνει χρήση του συστήματος εκλογής με σταυρό προτίμησης ή του συστήματος εκλογής με λίστα. Ορισμένα κράτη μέλη διαιρούν την επικράτειά τους σε εκλογικές περιφέρειες, ενώ σε άλλα υπάρχει μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Σε πολλές χώρες προβλέπεται ένα ελάχιστο όριο, το οποίο πρέπει να υπερβούν τα κόμματα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κατανομή των εδρών. Υπάρχουν, ωστόσο, κοινοί κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι ορίζουν ότι οι εκλογές πρέπει να είναι ελεύθερες και να διεξάγονται με μυστική, άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι ευρωβουλευτές πρέπει να εκλέγονται με αναλογικό σύστημα.

 

Η κατανομή των εδρών καθορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ βάσει της αρχής της «φθίνουσας

αναλογικότητας»: Οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν περισσότερες έδρες από τις χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά οι μικρότερες χώρες διαθέτουν περισσότερες έδρες από όσες θα διέθεταν αν εφαρμοζόταν το σύστημα της απλής αναλογικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

 

 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/

 

2)Ποια είναι η αναλογία των γυναικών  στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

 

Κάθε χώρα αποφασίζει για τη μορφή που θα λάβουν οι εκλογές, πρέπει όμως να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων .

 

Οι έδρες κατανέμονται με κριτήριο τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. Οι γυναίκες είναι λίγο περισσότερες από το ένα τρίτο των βουλευτών.

 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες ευρωβουλευτές σταθερά αυξάνονται, καθώς από 17% το 1979, σήμερα ανέρχονται στο 31%. Η αναλογία εξακολουθεί να είναι άνιση, αποτελεί όμως τουλάχιστον το διπλάσιο από τον μέσο όρο των γυναικών που εκλέγονται στα εθνικά κοινοβούλια ανά τον κόσμο.

 

Για περισσότερα:

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html

 

3)Για πόσα χρόνια είναι η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

 

Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.

 

4)Ποιες είναι οι γενικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιες διαδικασίες ακολουθεί;

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτούσε σταθερά νέες αρμοδιότητες και σήμερα παρεμβαίνει ως συν-νομοθέτης εφ’ όλων σχεδόν των πεδίων της νομοθεσίας της ΕΕ. Από κοινού με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή τροποποιεί προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή. Επίσης, το Κοινοβούλιο επιτηρεί το έργο της Επιτροπής και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

 

Πέρα από αυτές τις επίσημες εξουσίες, το Κοινοβούλιο εργάζεται επίσης σε στενή επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ. Οι μεικτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις που οργανώνονται τακτικά επιτρέπουν την καλύτερη ενσωμάτωση των εθνικών προοπτικών στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/007c895f4c/Αρμοδιότητες-και-διαδικασίες.html

 

5)Ποια θέματα θα κληθεί να διαχειριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές;

 

Τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν θα έχουν οριστικοποιήσει την διακήρυξη των πολιτικών τους στόχων (τα μανιφέστα τους) πριν την άνοιξη του 2014. Ωστόσο, η περαιτέρω σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, η ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και η λήψη μέτρων για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα παραμείνουν υψηλές προτεραιότητες για ακόμη μερικά χρόνια.

 

Η προστασία των καταναλωτών και τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πιθανό να απαιτήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου, όπως και η συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ, την οποία το νέο Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα λάβει επίσης εξέχουσα θέση, διότι οι νεοεκλεγέντες βουλευτές θα πρέπει να επανεξετάσουν το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το 2014-2021, μελετώντας το μέγεθος του, τον τρόπο της χρηματοδότησής του και τους τομείς όπου δαπανάται.

 

Για περισσότερα:

http://www.elections2014.eu/el/press-kit/content/20131112PKH24421/html/

 

6) Με ποια διαδικασία θα εκλεγεί ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και πόσο διαρκεί η θητεία του;

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και το προεδρείο του μεταξύ των μελών του.

 

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρθρο 14, πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος. Πριν από κάθε ψηφοφορία οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται στον βουλευτή που ασκεί προσωρινά την προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 12, ο οποίος τις ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο. Αν, ύστερα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, υποψηφιότητα στην τέταρτη ψηφοφορία μπορούν να υποβάλουν μόνο οι δύο βουλευτές οι οποίοι έλαβαν στην τρίτη ψηφοφορία το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται εκλεγείς ο πρεσβύτερος από τους υποψηφίους.

 

  Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 12 του παραχωρεί την προεδρική έδρα. Μόνον ο εκλεγείς Πρόεδρος μπορεί να εκφωνήσει εναρκτήριο λόγο.

 

Η θητεία του Προέδρου διαρκεί δυόμισι έτη, ήτοι το ήμισυ μίας κοινοβουλευτικής περιόδου, και είναι ανανεώσιμη.

 

Περισσότερα θα βρείτε:

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/002fe4ba57/Ο-Πρόεδρος.html

 

 

7)Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

 

•           Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

•           Εποπτεύει τις διάφορες δραστηριότητες και επιτροπές του Κοινοβουλίου.

•           Εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε όλες τις νομικές υποθέσεις και στις διεθνείς σχέσεις του.

•           Δίνει την τελική έγκριση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_el.htm

 

 

8)Ποια είναι η σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών για την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής;

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 ορίζει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ οφείλουν, στο πλαίσιο των τακτικών συνόδων κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών όταν προτείνουν τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θα πρέπει να ψηφιστεί και να εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

 

Περισσότερα θα βρείτε στο σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Parliament-and-the-Lisbon-Treaty.html

 

                                               

 

                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

                    

1) Ποιά είναι η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του ισχύοντος εκλογικού νόμου, η ημέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη για την ψηφοφορία.

 

 Η ημέρα διεξαγωγής των προσεχών ευρωεκλογών είναι η Κυριακή 25 Μαΐου 2014, κατά την οποία οι Έλληνες ψηφοφόροι θα εκλέξουν 21 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Περισσότερα εδώ: http://www.elections2014.eu/

 

 

2) Τι προβλέπεται για την ημέρα των εκλογών;

 

Την ημέρα των εκλογών οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις  07.00 το πρωί της Κυριακής ως τις  19.00 το απόγευμα. Η καταμέτρηση των ψήφων ξεκινά στις 19.00, αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1,2 και 3 του εκλογικού νόμου, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και γίνεται με την απαραίτητη προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ψηφοφόρου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι από 18 ετών και πάνω και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της  Ελλάδας και δεν  έχουν στερηθεί  του  δικαιώματος  του εκλέγειν.

 

Η ψηφοφορία διενεργείται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια κατά εκλογικά τμήματα και κατά τις ισχύουσες για την εκλογή των βουλευτών περιφέρειες με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που ισχύουν για την εκλογή των βουλευτών

 

3) Πότε θα έχουμε την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και πότε θα βγουν επίσημα;

 

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 23:00 μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας και στο τελευταίο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πρώτη εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων γίνεται κατά τις 22.00 της ημέρας των εκλογών, ενώ τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.

 

4)  Πόσους σταυρούς δικαιούται να συμπληρώσει ο κάθε ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.1 του εκλογικού νόμου, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης, προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

 

5) Πώς διαμορφώνονται οι λίστες των ευρωεκλογών και πόσους υποψηφίους περιλαμβάνουν;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του εκλογικού νόμου, δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα.

 

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που τους προτείνει. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

 

Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων περιλαμβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων, κάθε φορά, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως.

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

 

Οι εκλογικές λίστες (ψηφοδέλτια) αναδεικνύουν 21 ευρωβουλευτές, όσους και εκλέγει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τον πληθυσμό της.

 

 

6)Μέχρι πότε μπορούμε να έχουμε τις δημοσκοπήσεις;

 

 Σύμφωνα το εδάφιο γ’ που προστέθηκε στο άρθρο 7 παρ.1 του ν. 3603/2007, η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων από τα μέσα ενημέρωσης απαγορεύεται μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως την 19.00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας

 

Πηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Γραφείο στην Ελλάδα

email